Lidt af hvert
 

 

Link til gammel hjemmeside

www.labrador-kennel-shootdog.dk

Følgende forslag havde jeg sendt til Dansk Retriever Klub til generalforsamlingen 2011, men pga manglende underskrift blev det ikke godkendtForslag til Dansk Retriever Klubs generalforsamling 2011
  • Jf. Brugsprøvereglementets almindelige regler punkt 4 skal brugsprøvedommeren undersøge hvorvidt hanhunden er kryptochid. Brugsprøvedommeren skal fremadrettet, som tilfældet er med udstillingsdommere, være godkendt til at undersøge hanhundens kryptochid status således, at brugsprøvebeviset kan tjene som dokumentation for, at hanhunden har to normalt ansatte testikler. Det er ikke tilfældet p.t.
 
  • Markprøvereglementes kapitel 9 skal tilføjes et stk. 4 der lyder: ”Hårdhændet behandling af hunde eller anden afstraffelse skal altid kunne indklages også selvom det ikke påtalt på dagen”. Begrundelse: Bestyrelsen er orienteret om sager, hvor hunde har været udsat for afstraffelse på prøver uden at det har haft konsekvens fordi prøvelederen på dagen ikke var orienteret.
 
  • Det bør indføjes i bedømmelsesreglementet, at hunde i begynderklasse ikke kan diskvalificeres såfremt der er hul i et stykke vildt hvis der er tale om et enkeltstående tilfælde. Det skal minimum være to stykker ødelagt vildt eller anden form for synlig dårlig vildtbehandling. Begrundelse: Vildtet anvendes ofte flere gange og særligt duer og fasaner er meget skrøbelige, hvorfor tvivl bør komme unghunden til gode.
 
  • Markprøvereglementets vejledning til pointsystemet i vinderklasse bør tilføjes følgende formulering: ”Hunde der har opnået 2/3 af de mulige point skal medtages i en finale eller ommatchning”. Herudover skal anføres at: ”Hunde der gennemfører finalen eller ommatchningen, men ikke opnår udmærkelse eller placering skal registreres som bestået eller gennemført på stambogen”. Begrundelse: En registrering af bestået giver mulighed for at bedømme hvorvidt hunde har deltaget på en prøve med en vis succes. Endvidere giver det en mere nuanceret mulighed for udvælgelse af avlshunde. Vedr. deltagelse i finale eller ommatchning vil det sikre, at der til hver en tid er et håndfast udvælgelseskriterium der er kendt af alle.
 
  • Seedning af dommere:
A-dommere er en dommer der i den pågældende klasse inden for de sidste 10 år har opnået 1. præmie eller vinderplacering/udmærkelse.
B-dommere er en dommer, der i den pågældende klasse har opnået 1. præmie eller vinderplacering/udmærkelse for mere end 10 år siden.
C-dommere er en dommer, der i den pågældende klasse har ført hund og er blevet præmieret eller har bestået/gennemført.
Status på dommernes seedning bør opdateres hvert andet år.
Ordførende dommer skal være A-dommer.
For at kunne være seedet A eller B dommer på A-prøver skal dommeren have jagttegn og skal minimum i gennemsnit hvert år personligt have nedlagt 5 stykker vildt. Dette skal sikre, at dommeren har personlig jagterfaring og ikke blot erfaring i at føre hund på jagt.

  • Dommere skal generelt inden for en 5 årig periode have været prøveledere for at kunne opretholde status som dommere. Dette for at sikre, at dommerne kontinuerligt er opdaterede på udviklingen inden for prøvelægning og afvikling mv.
 
  • Dommere og prøveledere skal sidestilles hvad angår økonomisk kompensation for kørte kilometer i forbindelse med prøver. Byrden er identisk, hvorfor den økonomiske kompensation også bør være det.
 
  • Tilføjelse til markprøvereglement. Prøveleder og prøvelederassistent skal have gyldigt jagttegn både på B-prøver og på workingtest på grund af transport af våben.
 
  • Det er dommerens fulde ansvar under afvikling af B-prøver og workingtest, at dem der håndterer våben har gyldigt jagttegn jf. våbenloven idet dommeren er den eneste på prøven, der er pligtig til at have gyldigt jagttegn, og derfor bør kende våbenloven.
 
  • Transport på A-prøver på køretøjer der ikke er godkendt til persontransport kan ikke påtvinges prøvedeltagerne. Disse skal have mulighed for at transportere sig selv på anden vis. Begrundelse: Transport på køretøjer der ikke er godkendt til formålet kan medføre klip i kørekort eller fratagelse af samme, hvilket DRK ikke kan lægge navn til. Endvidere er flere af klubbens medlemmer afhængige af deres kørekort i deres job.
Klik her for at få dit eget GoMINIsite